hero

Greenport Horti Campus

Een innovatief complex waarin MBO-studenten, onderzoekers en (internationale) bezoekers elkaar ontmoeten in een inspirerende omgeving waar ontmoeting, samenwerking en kruisbestuiving centraal staan. 

In de Greenport Horti Campus komen de demokwekerij (innovatieve kweekkassen en transparante expo-ruimte als representant van het Westland) en de Horti Campus van Lentiz op een unieke wijze bij elkaar. In deze prijsvraaginzending is gezocht naar een ontwerp dat op diverse schaalniveaus aansluit op in ontwikkeling zijnde circulaire systemen of nieuwe gesloten systemen vormt. Dit hebben wij in samenwerking met DWA en Aldus bouwinnovatie gedaan op de deelaspecten functionaliteit (aansluiten op Green Growing Cities Floriade), licht en lucht (natuurkundige principes), warmte en koude (balans tussen school en kas), groen en water (gezonde leeromgeving), grondstoffen en materiaal, total costs of ownership. Een prachtig voorbeeld van multidisciplinair en integraal ontwerpen!

Stefan deVos

Stefan deVos

Mathijs Tabbers
Architect

Mathijs Tabbers

Sander Ros
Directeur

Sander Ros

Austin Schulte Fischedick
Architect

Austin Schulte Fischedick