hero

Gereformeerde Gemeente Nieuw-Beijerland

Ten gevolge van de groei van de gemeente en de bouwkundig en installatietechnische slechte toestand van het bestaande kerkgebouw heeft de Gereformeerde Gemeente in Nieuw-Beijerland gekozen voor nieuwbouw aan de rand van het dorp. Het kerkgebouw krijgt 900 zitplaatsen en is d.m.v. een galerij uitbreidbaar tot meer dan 1.000 zitplaatsen. Het plan is gebaseerd op het principe 'geschaard rondom het Woord' en bestaat uit een compact radiaalvormig volume. Rondom de centrale hal liggen de verschillende zalen en nevenfuncties. Vanuit deze ruimte wordt tevens de kerkzaal ontsloten.

Energiezuinig en duurzaam
Het gebouw is zeer energiezuinig en duurzaam uitgewerkt. In de eerste plaats is veel aandacht gegeven aan de gebouwschil. Hoewel vanuit het bouwbesluit een Rc-waarde van 3,5 volstaat, is bewust gekozen om deze te verhogen naar 5,0. Hiermee zal substantieel worden bespaart op de energiekosten. Om kouval in de kerkzaal te voorkomen worden alle ramen in de kerkzaal voorzien van triple beglazing (drie-dubbel-glas). Tevens wordt isolatie toegepast met een harde persing en wordt veel aandacht besteed aan het luchtdicht afwerken van alle aansluitingen. Het gebouw wordt geheel voorzien van vloerverwarming (lage temperatuur). Ventilatie vindt plaats door middel van mechanische toe- en afvoer met warmteterugwinning. De aan te voeren lucht wordt via een leidingkoker in het terrein aangezogen. Hiermee kan de lucht in de zomer enkele graden worden voorgekoeld en in de winter enkele graden worden voorverwarmd. Een aantal zalen zal aanvullend worden voorzien van koeling.

Stijlvol
In het interieur en exterieur worden elementen verwerkt die refereren aan het bestaande kerkgebouw dat in de jaren '60 van de vorige eeuw is ontworpen door onze oprichters Cees Roos en Mart Ros.