hero

Dr.Mollercollege Waalwijk

Na het winnen van de Europese aanbesteding voor architectendiensten in 2009 is gedurende een intensief ontwerpproject het ontwerp ontstaan voor de OMO Scholengroep De Langstraat in Waalwijk.

Het nieuwe gebouw bevat twee verschillende scholen onder één dak: de Walewyc-mavo en het Dr. Mollercollege, wat voor de architectonische verschijningsvorm en de functionele opzet van het gebouw een belangrijk gegeven was. De school is erg duurzaam door de gekozen gebouw- en installatietechniek: een knappe prestatie om te realiseren binnen het normbudget voor scholenbouw. De gebruikers van de beide scholen zijn in hoge mate betrokken bij het bepalen van de verschillende ontwerpuitgangspunten.

Gevelontwerp en architectuur
Het exterieur van het gebouw laat duidelijk zien dat het gebouw twee scholen onder één dak huisvest. Qua gevelprincipe en materiaalgebruik is het gebouw echter leesbaar als één identiteit, waarbinnen de beide onderwijsvleugels herkenbaar zijn als afzonderlijke scholen. In het (gezamenlijke) middengebouw worden deze twee identiteiten zowel architectonisch als functioneel vervlochten.

Bij de uitwerking van het exterieur is uitgegaan van de twee onderwijsprincipes: een horizontaal karakter voor de Walewyc-mavo, passend bij de onderwijsfilosofie van gestapelde leerjaren. Het Dr. Mollercollege kent een verticaal karakter in de gevelopbouw, passend bij de vaksecties die door alle leerjaren 'verticaal' doorlopen. Deze verschillen komen tot uitdrukking door gebruik te maken van horizontale borstweringen en verticale penanten in een frisse, roodoranje metselwerksortering. Deze metselwerkvlakken zorgen door het eenduidige materiaalgebruik voor één gebouw, dat hierdoor qua materiaal en kleurgebruik past binnen zijn context. De horizontale en verticale structuren worden geaccentueerd door de toepassing van helder witte composietstenen kaders die zorgen dat het gebouw, ondanks het gebruik van metselwerk, een lichte en luchtige uitstraling krijgt.

De differentiatie tussen de beide scholen (en dus verschillende identiteiten) komt verder tot uitdrukking door middel van verschillende metselwerksorteringen: verlopend van licht geel tot donker antraciet in de gevels. De verlopende kleurtinten in het metselwerk en het verschil in gevelindeling zorgen voor een zeer dynamische gevel binnen het vaste ritme van de constructieve opzet. Het doorzetten van de gebouwstructuur in bijvoorbeeld het ontwerp van de fietsenstalling en het schoolplein zorgen dat het ontwerp verankerd wordt in zijn directe omgeving.

Duurzaamheid
Hoewel de ambitie ten aanzien van duurzaamheid geen 'hard' of meetbaar onderdeel uitmaakte van het programma van eisen is hier vanaf de start van het ontwerptraject erg veel nadruk op gelegd. Ondanks het strakke budget voor de nieuwbouw zijn er zeel veel 'duurzame' toepassingen in het ontwerp geïntegreerd,  bedoeld om de energielasten te verlagen, het klimaatcomfort te verhogen en de exploitatielasten te minimaliseren. De belangrijkste maatregelen bestaan uit:

  • Twee bronnen met Warmte-Koude-Opslag in de bodem gekoppeld aan lagetemperatuur-verwarming (vloerverwarming en lagetemperatuur-radiatoren) in de school. Dit systeem biedt een zeer hoog rendement en in de zomer is hierdoor tevens vrijwel zonder meerkosten koeling mogelijk;
  • Het extra isoleren van de totale buitenschil, zowel de vloer, de gevel en het dakvlak met een RC = 5,0 m²K/W. Door deze extra isolatie hoeft het gebouw minder verwarmd (of gekoeld) te worden en wordt het klimaatcomfort verhoogd;
  • Toepassing van volledige mechanische ventilatie met CO2-sturing. Hierdoor wordt er alleen geventileerd in een ruimte wanneer daar behoefte aan is;
  • De toepassing van materialen die exploitatievriendelijk zijn en een lange levensduur kennen: HPL wanden zijn gemakkelijk schoon te maken en erg molestbesteding, gietvloeren voor extra hygiëne in natte ruimten, baksteen gevels met hardstenen raamkaders, aandacht voor onderhoud, etc.;
  • De flexibiliteit, en dus de mogelijkheid om de indeling of functie van de school in de toekomst te wijzigen, is maximaal doorgevoerd door grote vrije overspanningen, een regelmatige en simpele constructieve opzet, voldoende vrije hoogte en de toepassing van systeemwanden;
  • De toepassing van aanwezigheidsdetectie in combinatie met LED-armaturen in het grootste gedeelte van alle ruimtes zorgt voor een aanzienlijke besparing op de energielasten;

De combinatie van deze toepassingen zorgt voor een gebouw waarin het gedurende het gehele jaar aangenaam verblijven is, zonder dat hiervoor een extra investering (bovenop de normbudgetten) of hoog exploitatiebudget nodig is geweest.