hero

De Zonneboom Roosendaal

Het onderwijs centrum is een overzichtelijk gebouw; afgestemd op haar kleine gebruikers die behoefte hebben aan structuur. Het is landschappelijk ingepast in een prachtige groene buitenruimte. Een plek waar de leerlingen actief kunnen bewegen en ravotten, maar ook plek is voor rust.


Mark Boschman, architect: “De leerlingen stonden centraal in het ontwerp. Tijdens een dagje ‘stage’ maakten we kennis, zaten we achter in de klas en lieten we hen meedenken over hun nieuwe school. Die ontmoeting was bepalend voor de rest van het (ontwerp)proces. We waren zo in staat om de specifieke wensen van de doelgroep goed te doorgronden. Zo hebben we bijvoorbeeld de behoefte aan rust en structuur vertaald naar clusters met een eigen entree. Zowel buiten als binnen is veel hout toegepast die zorgt voor een warme, natuurlijke uitstraling. De neutrale basis biedt een prachtig ‘podium’ voor de speelse, kleurrijke interieurelementen die het concept helemaal af maken.”

Tweelaags wordt eenlaags
Het oorspronkelijke plan voor de nieuwbouw ging uit van een tweelaags gebouw als een stedenbouwkundig gebaar, dat ruimtelijk aansluit op de woonwijk. Mark: “De behoefte het onderwijs geclusterd vorm te geven - met een eigen leerplein, entree en toegang tot het buitenterrein - is beter realiseerbaar als ieder cluster op de begane grond gesitueerd is. Een eenlaags gebouw dus met direct contact tussen binnen en buiten. Het voornaamste doel is het realiseren van een eigen entree en daarmee een eigen herkenbare en vertrouwde plek binnen de school. De beide scholen waren meteen enthousiast. Toen we ook konden aantonen dat het plan past binnen het beschikbare budget en op het beschikbare kavel kon het doorgang vinden.” 

Paviljoen
Het resultaat is een school opgezet als een paviljoen. Een omgeving die bijdraagt aan het welbevinden van de leerlingen. Een overzichtelijk gebouw, landschappelijk ingepast in een groen buitenspeelterrein. Een plek waar de leerlingen actief kunnen bewegen en ravotten. De haal- en brengstrook voor de taxibusjes wordt onder schooltijd betrokken bij de speelruimte. De aansluiting op de omgeving wordt versterkt door een gevelafwerking van hout. De meanderende luifel is zowel functioneel als esthetisch. Hij houdt de zon buiten, biedt plek voor installaties en geeft het gebouw een dynamische uitstraling.