hero

Aria Goes

Dorps wonen in de stad. De woningen in Aria zijn gebaseerd op voor Zeeland kenmerkende architectuurprincipes. De wijk is pandsgewijs opgezet met een grote diversiteit aan typologieën en verschijningsvormen. RoosRos Goes heeft op verschillende plekken in Aria een bijdrage geleverd aan deze kleurrijke wijk in Goes. In 2021 is de laatste fase opgeleverd; deze bestaat o.a. uit een besloten woonhof en herenhuizen aan het Vedelplein.