Een kerkgebouw verduurzamen, (on)mogelijk?

Aan het woord is Simon Hanemaaijer, architect bij RoosRos Architecten. “We moeten af van het idee dat verduurzamen vooral draait om oplossingen zoals zonnepanelen en warmtepompen. Daar redden we het echt niet mee. We hebben namelijk ook te maken met een schaarste aan ruimte en materiaal. De grote opgave voor ons allemaal is om daar integraal mee om te gaan. We moeten de juiste dingen gaan doen, in plaats van de dingen iets minder slecht gaan doen.”

Eigen gebouw?
“Met de kennis van nu is de vraag of een kerk nog wel een (nieuw) eigen gebouw, of überhaupt een gebouw nodig heeft een lastige. Geen gebouw gaat misschien wat ver, maar we dagen organisaties graag uit om buiten hun kaders te denken.” In geval van nieuwbouw is dat uiteraard een andere discussie dan bij bestaand kerkelijk vastgoed.

Multifunctioneel gebruik
Op zondag een kerk, doordeweeks een kinderopvang en ’s avonds een vereniging. “Door kerkgebouwen open te stellen en flexibel in te richten voorkom je leegstand, beperk je de vraag naar ruimte op een andere plek, én verlaag je de drempel om eens een kerk binnen te stappen. Dat het combineren van functies kan bewijst ons ontwerp voor een school en kerk in Sliedrecht. Dit lijkt misschien makkelijker te realiseren bij een nieuw gebouw, maar ook bestaande gebouwen, zoals de Oude Kerk in Maasland, kunnen multifunctioneel gemaakt worden zonder het monumentale karakter te verliezen.”

Omdenken
De voorbeelden laten zien dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om kerkgebouwen te verduurzamen. Het vereist alleen dat we anders omgaan met de ruimte en bronnen die we beschikbaar hebben. Vanuit de Trias Ecologica beredeneerd, betekent het dat we zoveel mogelijk de vraag moeten beperken, en gebruik moeten maken van hernieuwbare energie en materialen. Dat is niet iets voor de toekomst, maar voor nú! 

Wilt u eens van gedachten wisselen over het verduurzamen van (kerk)gebouwen? Neem contact op met Simon via sh@roosros.nl of 0186-691580. 

Nieuwsgierig naar onze expertise?

Ideëen zijn er om gedeeld te worden. We gaan graag met u in gesprek. Neem contact met ons op.

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden