hero

Verwarmen en koelen met geluid #SoundEnergy

Nieuws/29 January 2020

Verwarmen en koelen met geluid? Dat kan! Bij het integraal kindcentrum Magenta in Delden is gekozen voor het 'SoundEnergy'-systeem, dat gebruikmaakt van zonnewarmte uit de zonnepanelen op het dak van de school. 

In de winter zorgt de zon voor 60 procent van de benodigde verwarming. In de zomer wordt het gebouw met de warmte uit de collectoren gekoeld. Dat principe is niet nieuw. Tot op heden werd voor koelen vaak gebruik gemaakt van een warmtepomp. Het toegepaste systeem in Delden maakt echter gebruik van thermo-akoestiek.

In een ronde buis, die gevuld is met gas, wordt warmte omgezet in akoestische energie - geluid dus! De geluidsgolven, die ontstaan dankzij temperatuurverschillen tussen warmtewisselaars in de buis, verplaatsen zich met soms wel 100 km/u. Daar waar aan de ene kant warmte wordt toegevoegd, wordt aan de andere kant akoestische energie onttrokken en omgezet in koeling. Het systeem houdt zichzelf op gang, heeft geen koelmiddel nodig en is onderhoudsvrij!

Het kindcentrum in Delden wordt tot stand gebracht door middel van een innovatiepartnerschap en biedt daarmee een uniek platform voor dergelijke innovaties.