hero

Terugblik 2022

Verhalen/23 December 2022

Op 22 december stonden we met ons team stil bij het afgelopen jaar. Een jaar van contrasten. Een jaar van zwart-wit. Een jaar van hoogten en diepten. Een jaar van licht en donker. Een jaar met reliëf.

Volgend jaar is het 70 jaar geleden dat Cees Ros begonnen is met het architectenbureau. In dit jubileumjaar willen we dan stilstaan bij verleden, heden en toekomst.

Respectvol rentmeesterschap. Soms met andere woorden, maar altijd met dezelfde betekenis. Het is een rode draad door de geschiedenis van ons bureau. Op zoek naar de essentie. De vraag achter de vraag. 'Less but more.' Het is geboren uit een verlangen naar het vinden van de essentie. Het antwoord achter het anwoord.

In de beginjaren van ons bureau was er de opkomst van het Minimalisme. De Informele Kunst en de Nul-groep. Een spel van materialen, van vormen, van licht. Het zoeken van contrasten, het zoeken naar (nieuw) perspectief.

Daarover gaat het bij de kunst van Jan Schoonhoven. Hij maakte fantastische monochromen van papier en karton. Als basis een sterke structuur, formeel, georganiseerd, rationeel. Rechte lijnen en perfecte maatverhoudingen. Strak wit. Maar wel met afwijkingen en oneffenheden; een rafelige afwerking; heel menselijk, toevallig. En juist dat contrast – soms heel subtiel - maakt het voor mij heel aantrekkelijke kunst. Een afwisseling van hoogtes en dieptes, van zwart-wit met daartussen vele tonen grijs. Samen vormen ze een prachtig reliëf.Het is net 2022 van RoosRos architecten. Een sterke structuur, een prima organisatie, een solide begroting en een heel aantal voorspelbaarheden. Maar ook – en dat maakt het interessant - die toevalligheden, de rafelrandjes, de onverwachte kansen. Ook dat hoort bij 2022. Wij willen al onze partners hartelijk bedanken voor de mooie samenwerking en het vertrouwen dat wij kregen!

Het kunstwerk van 2022 is meer dan alleen zwart-wit en tonen grijs. Het heeft ook heel veel kleur. Onze collega’s hebben elk vanuit hun eigen passie en professionaliteit kleur toegevoegd aan het beeld van 2022. Wat een rijk palet! Wij zijn dankbaar en trots op ons team. Naast elkaar en voor elkaar bij hoogtepunten en bij dieptepunten.

Hoogten en diepten
Mooie vormen, eenvoudig materiaal, een doordachte compositie… dat is toch niet het echte geheim van dit kunstwerk. Het echte geheim wordt gevormd door het licht. De combinatie materiaal, vorm, licht geeft echt perspectief aan de kunst van Jan Schoonhoven. De statische monochroom verandert in een dynamisch, bewegend, steeds veranderend kunstwerk. Het reliëf komt tot leven! Telkens vanuit een ander perspectief. Telkens met een ander contrast. Donker versus licht. Zwart versus wit.

Het perspectief bepaalt hoe het werk tot leven komt. En dat is voor iedereen anders. Soms kijk je van dichtbij, een andere keer juist van verder weg. Soms met alleen oog voor die ene oneffenheid, soms vanuit een vogelvluchtperspectief. De hoogten en diepten worden verschillend ervaren.

De wereld is onrustig, de (bouw)economie verandert. We zitten midden in een transitie. En dat heeft impact. RoosRos probeert zo goed mogelijk te anticiperen op de veranderende omstandigheden. Vanuit het perspectief van de lange termijn. Bouwend aan toekomstgerichte en aantoonbaar gezonde gebouwen. En met focus op onze toekomstvisie RoosRos2025 en de contouren voor de visie RoosRos2030.

Een transitie, een verandering van perspectief, misschien wel een verandering van de werkelijkheid biedt kansen! Kansen tot verbetering en innovatie. Daar gaan we in 2023 op inzetten. Innovatie die een wezenlijk nieuwe laag toevoegt aan het kunstwerk. Een laag die het kunstwerk misschien wel helemaal vervangt. Gezond. Toekomstgericht. Biobased. Natuurinclusief. Architectuur met oog en hart voor onze toekomstige generaties. Echt respectvol rentmeesterschap.

Licht en donker…
Licht en schaduw bepalen de schoonheid van de werken van Schoonhoven. Zonder licht zijn ze plat en saai. Met licht komen ze tot leven en ontstaat er perspectief. Licht geeft een extra dimensie. Licht biedt perspectief!

Het team van RoosRos architecten wenst u gezegende kerstdagen toe en een 2023 met Perspectief!

André, Anja, Anthony, Ard, Arianne, Arie-Willem, Austin, Banan, Bart, Berdina, Bertold, Chico, Chi-Hang, Christiaan, Daan, Dirk-Jan, Eva, Felipe, Frans, Hans, Harwin, Henk, Henk, Henri, Inge-Lize, Jaap, Jaco, Jan, Janique, Jan-Willem, Jeroen, Jeroen, Jeroen, John, Jolanda, Jos, Lars, Leander, Lisa, Manuel, Marco, Margaretha, Marijn, Marit, Mark, Marleen, Martijn, Mathijs, Matthijs, Michel, Mitch, Naomi, Nathalie, Nick, Nikki, Noa, Noortje, Pieteke, Pieter, Reinier, Rob. Roel, Ronald, Rudy, Sander, Sharon, Simon, Stefan, Steffan, Teun, Vera, Wilco, Xu. 

Sander Ros