hero

Samenwerking Politie Nederland

Nieuws/03 March 2023

RoosRos Architecten gaat samen met Barcode Architects, Scope Spatial Strategy, MoederscheimMoonen en Elephant de Politie de komende jaren ondersteunen met het uitvoeren van uiteenlopende ontwerpende onderzoeken. Het gaat hier om het vertalen van het huisvestingsbeleid in bijvoorbeeld verwervingstoetsen, strategische masterplannen, inpassings-studies, beeldkwaliteitsplannen of gebiedsvisies.

De Politie heeft een grote vastgoedopgave. Naast de realisatie van meer dan 400 projecten (nieuw- en verbouw) in de komende 10 jaar is er aandacht voor toekomstbestendige, duurzame en flexibele huisvesting die de Politie maximaal ondersteunt in haar taken van vandaag, morgen en overmorgen.
 
Het Europese aanbestedingsproject is in de afrondende fase. Deze vier partijen gaan vanaf nu de Politie in de ontwikkelfase ondersteunen bij het borgen van de ruimtelijke kwaliteit voor het vastgoed dat moet worden afgestoten, gebouwd of vernieuwd. Zij werken daarbij intensief samen met het Atelier Politiebouwmeester. Het gaat om een raamovereenkomst van vier jaar met de mogelijke verlenging voor nog eens vier jaar met een geschat gezamenlijk jaarlijks volume van ongeveer 1 miljoen euro.
 
Reactie Politiebouwmeester:
“Met deze vier partners gaan we de komende jaren ervaring opbouwen en goede oplossingen vinden voor een veelheid aan ruimtelijke en bouwkundige opgaven. Het is geweldig dat de Politie ontwerpkracht wil inzetten bij de grondige update van haar vastgoed!”
 
Directeur-architect Sander Ros van RoosRos architecten: “De steeds aan verandering onderhevige politieorganisatie staat de komende jaren voor een enorme transitie. Dit vraagt om flexibele, toekomstgerichte en efficiënte huisvesting passend bij en ondersteunend aan de kernkwaliteiten van de organisatie. Vanuit de missie en visie van ons bureau, respectvol rentmeesterschap, dragen we samen met onze collega-architecten graag bij aan de doelstellingen van de politie om haar vastgoed blijvend te verduurzamen en te voorzien van de kwaliteiten die nodig zijn om haar kernwaarden uit te kunnen blijven dragen. Gezond en toekomstgericht. We zien de komende periode uit naar een fijne samenwerking met de politieorganisatie. Samen op weg naar Politie Nederland van overmorgen."