hero

Samen bereiken we meer

Nieuws/28 February 2019

De vlag is gehesen, het hoogste punt is bereikt. Deze eervolle taak was in goede handen bij toekomstig bewoner Yvar Hoogendoorn. Hij zal samen met nog 46 andere bewoners over een paar maanden verhuizen naar Stougjeshof.

Elkaar helpen waar nodig en waar mogelijk is het uitgangspunt. De ene bewoner is niet zo goed in bijvoorbeeld postzaken en administratie, terwijl dat de kracht van een andere bewoner is. Zo helpen de bewoners elkaar en zal er minder professionele zorg nodig zijn. Stougjeshof is zo ontworpen dat er een centrale tuin is die de bewoners met elkaar kunnen delen. Op deze manier kunnen bewoners elkaar makkelijk ontmoeten en kan er een echte community ontstaan. Voor Yvar is het allermooiste dat hij straks voor het eerst op zichzelf kan wonen en zo zegt hij zelf glunderend, dat hij zijn vriendin kan ontvangen.

Stougjeshof is een woongebouw aan de Stougjesdijk te Oud-Beijerland, bestaande uit 47 kleinschalige appartementen rondom een collectieve binnentuin. Met Stougjeshof wordt invulling gegeven aan de behoefte aan zelfstandige woningen vanuit de stichting Cavent. Het hof zal huisvesting bieden aan verstandelijke en/of lichamelijk beperkte mensen met een hoge mate van zelfstandigheid. Maar ook ouderen met een lichte zorgvraag kunnen in het hofje komen wonen.

De wens naar zelfstandige woningen is ontstaan vanuit de visie de zorgbehoevende niet als een last, maar als een verrijking van de gemeenschap te zien, en bovenal, als een individu met een eigen wil. De binnentuin heeft als doel de (buurt)-bewoners samen te brengen, zodat zij elkaar kunnen helpen en aanvullen waar nodig. Een plek voor ontmoeting en interactie.