hero

RoosRos verbindt

Verhalen/26 August 2022

Als projectmanager op een architectenbureau sta je voor vele uitdagingen. Maar bij een juiste aanpak geeft het veel voldoening en een juist eindresultaat. Wat verschilt de projectmanager in zijn rol eigenlijk met vergelijkbare functies in andere organisaties? En welke persoonlijke eigenschappen zijn hierbij nodig?
RoosRos Architecten heeft daar zo onze eigen visie op; met het hoofd in de wolken en de voeten in de klei. Daar gaat het om, juist óók in het aansturen van onze projecten. Enerzijds dromen, anderzijds heel praktisch en doelgericht.

Tandem
De tandem is een fiets die is ontworpen om door twee of meer personen te worden voortbewogen. Bij het gebruikelijke model zitten de berijders achter elkaar. Zij drijven samen de ketting aan, waarbij de pedalen zijn gekoppeld met een tweede ketting. Vanuit dit principe organiseren wij al jaren onze projecten.  Architect en projectmanager zitten beide op de projectfiets, geven sturing en voortgang. Vooraf is de route besproken, wie er voorop zit, een pauzeplek gepland en het rijden kan beginnen.
Het unieke is dat beide onderweg vanuit een geheel eigen invalshoek kijken naar de omgeving, ‘het project’. Er is hierbij geen goed of fout. Het gaat erom dat de fiets in balans blijft en we vooruit komen richting het einddoel: een zo’n optimaal mogelijk ontwerp. Gezond voor de gebruikers en toekomstgericht.

Vrijheid
Een architect heeft van nature veel ruimte en vrijheid nodig voor het verrichten van zijn creatieve ontwerptaak. De projectmanager zal hier ruimte aan moeten geven en mag ogenschijnlijke onhaalbare ideeën niet meteen platslaan. Daarbij is het van belang hierin ook het hele ontwerpteam te betrekken. Hen uit te dagen om verder te kijken dan de ervaringen tot heden. Innovatie! Die ruimte wordt niet vaak geboden binnen strak geleide projecten. Toch is het nodig voor het zoeken naar het optimum.
Voor de projectmanager betekent dat het vinden van de balans tussen vrijheid geven en op tijd bijsturen. De kerntaak van de projectmanager blijft namelijk het zorg dragen voor een goede ontwerpintegratie binnen de gestelde projectkaders.

GOTIEK
Een overbekend sturingsprincipe in managerland is GOTIK en staat voor: Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit.
Wij noemen het GOTIEK, heel bewust heeft RoosRos hier de E van emotie aan toegevoegd. Dat is nu net het onderscheid wat wij brengen. Elke Emotie en Ervaring telt zowel intern als extern. Die kwaliteit moet je als projectmanager dan ook wel bezitten, het luisteren naar en sturen op de ‘zachte’ kanten van een proces en project. Sec zakelijk sturen op GOTIK is er niet bij, ook de menselijke kant speelt een cruciale wellicht doorslaggevende rol.

Thematisch
Ontwerpen doe je samen. Maar veel ontwerpteamvergaderingen blijken helaas te zijn verworden tot actie-overleggen. Opgejaagd door tijdsdruk en georganiseerdheid is inhoudelijk ontwerpen er vaak niet meer bij.
Dat bracht ons op het idee om meer thematisch te gaan vergaderen. Het thema wordt specifiek op de opgave door de expertadviseur ingeleid waarna alle adviseurs daarop kunnen reageren.
Deze werkwijze stimuleert de integrale samenwerking en passie voor het vak. Bij een projectstart worden wij vaak geconfronteerd met een hele stapeling soms elkaar tegensprekende eisen. Bij een thematische aanpak is er meer gelegenheid om door te vragen aan de klant wat echt nodig is en wat zou ook anders kunnen. Deze aanpak blijkt nog efficiënt in tijd ook.
De thematiek kan bijvoorbeeld aan de hand van de lagen van Brand worden ingevuld: draagconstructie, inbouw, gevels, installaties, etcetera.

Projectambities
Een mooi voorbeeld van deze aanpak is ons project Alfrink-Sprongcollege in Deurne. Via een gezamenlijke project startup met opdrachtgever en ontwerpteam zijn de persoonlijke drijfveren besproken. Wat is de passie van de gebruiker en wat verwachten de leerlingen van het schoolgebouw? Hoe kunnen wij met onze techniek zorgdragen voor je juiste leerklimaat?
Ook zijn de adviseurs uitgedaagd hun persoonlijke projectambities te verwoorden. Wanneer is het voor jou een geslaagd project? Door dit bespreekbaar te maken wordt inzichtelijk of ambities elkaar versterken of juist conflicterend zijn met elkaar.
Verderop in de ontwerpfase is er, voor het maken van een juiste afweging tussen emotie/techniek/exploitatie, een excursie geweest waar we specifiek voor de gekozen gevelafwerking (hout) op bezoek zijn gegaan bij verschillende gebouwen.

Toekomst
Het ontwerpproces zal steeds meer door de computer worden overgenomen. De interpretatie van de uitkomsten en besluiten blijft echter mensenwerk en nog altijd werk voor de manager om dat proces in goede banen te leiden. Een prachtige taak waar ik veel passie en plezier aan beleef!

Geschreven door Matthijs van den Berg