hero

Patio-hof-woningen in Platepolder

Nieuws/21 February 2023

In Heinkenszand heeft RoosRos Architecten Goes, in opdracht van Estuarium Vastgoed, een nieuwe woonwijk ontworpen. Platepolder is dé nieuwe woningbouwlocatie van Heinkenszand en geeft invulling aan de behoefte van een mooi en gevarieerd woningaanbod voor een brede doelgroep in een groene omgeving. De woningen in de eerste fase worden in drie verschillende typologieën gerealiseerd. De eerste type woningen zijn de Patio-hof-woningen.

Aan noordzijde van de Platepolder worden een drietal woonhoven in een groene parkzone gerealiseerd. De zone vormt het einde van de hoofdstructuur van de wijk, die start met een centrale ontsluiting in de vorm van een laan met bomen, verbonden met de Heinkenszandseweg. Een mooie ecologisch extensieve groenzone vormt het einde van deze bomenlaan.

Een groen woonhof
Het eerste woonhof zet de toon voor de overige bebouwing in deze zone. Twee maal acht geschakelde levensloopwoningen vormen door hun ligging, samen een omsloten woonhof. Uniek aan de woningen is dat ze allemaal hun eigen patiotuin hebben, een eigen buitenruimte die grenst aan de natuurlijke ogende parkomgeving. Het gemeenschappelijk hof is een woonstraat die bloemrijk wordt ingericht als aangename plek. Een vriendelijk hofje waar je elkaar kunt ontmoeten en een praatje kunt maken. De parkkwaliteit van buiten het hof vloeit zo door tot aan de voordeur.

Een spel van volumes
De woningen van het hof vormen samen een eenheid in uitstraling door het gebruik van dezelfde materialen en detaillering. Door de schakeling en spiegeling van individuele woningen ontstaat een spel van verspringende volumes. De woningen beginnen laag aan de buitenzijde, met een tuinmuurtje rond de patio’s die speels voorbij de achtergevel steken. De woningen worden hoger, gezien vanaf het landschap naar de hofzijde. Zo zijn de woningen landschappelijk ingepast en ontstaat aan de hofzijde een intieme tussenruimte.

De woningen worden uitgevoerd in een donker metselwerk met warme tint en geaccentueerd met houten geveldelen en grote raamopeningen. Voor het hele hof is één hoofdkleur gekozen. Andere woonhoven in Platepolder krijgen een andere eigen kleur. Met de architectonische houten elementen aan de achterzijde wordt de patio gekarakteriseerd en wordt op deze wijze de relatie aangegaan met de natuurlijke omgeving. De woningen zijn individueel geparcelleerd aan de achterzijde en aan de voorzijde te herkennen aan het hoekraam en -accent.

Opdrachtgever: Estuarium Vastgoed
Aannemer: De Delta Middelburg