hero

Parametrisch en circulair

Nieuws/28 May 2024

Het Voorontwerp van het innovatieve nieuwe stadskantoor voor de ABG gemeenten is succesvol afgerond en goedgekeurd. Het ontwerp, dat we in samenwerking met ontwerpstudio ‘the ArchiTech Company’ maken, kenmerkt zich door zijn parametrische en circulaire aanpak. We zijn nu vol enthousiasme begonnen aan de volgende stap: het Definitief Ontwerp.

Thuis in een groene omgeving
Het nieuwe ABG kantoor komt dicht bij het station van Gilze-Rijen aan het Anne Frankplein 12. Hergebruik van dit leegstaande pand is een unieke kans om het gebied een flinke kwaliteitsimpuls te geven en werkgelegenheid en levendigheid toe te voegen aan het centrum.

De vergroening van de omgeving
In het nieuwe plan wordt het terrein rondom het gebouw opnieuw ingericht met een prettige parkachtige verblijfskwaliteit. De bij de bouw vrijkomende grond wordt gebruikt om de omringende tuin van glooiingen te voorzien. Parkeerplaatsen worden uitgevoerd in halfverharding en waar mogelijk wordt extra groen toegevoegd. Overtollig hemelwater wordt opgevangen in een bufferzone onder de parkeerplaatsen. De biodiversiteit wordt vergroot door een mix van inheemse beplanting en het toevoegen van insectenhotels, vlinderstruiken en meerdere typen nestkasten.

Atrium als verbindende huiskamer
Het hart van het gebouw wordt gevormd door een trapsgewijs atrium. Architect John Mol legt uit: “Deze naar boven toe steeds groter wordende ruimte creëert een waterval van licht tot diep in het gebouw en zorgt voor ruimtelijkheid, overzicht en dynamiek. Door het atrium aan te kleden met natuurlijke materialen en in te vullen als binnentuin (de groene longen van het gebouw) en verdiepingen te verbinden met luie trappen en bruggen ontstaan in het gebouw informele routes die zorgen voor toevallige en spontane ontmoetingen tussen collega’s.”

Parametrisch ontworpen
De gevel van het nieuwe gebouw is parametrisch ontworpen en geoptimaliseerd. Lennaert van Capelleveen, architect bij the ArchiTech Company, voegt hieraan toe: Dat betekent dat elk element van de gevel, orientatieafhankelijk en specifiek is geprogrammeerd voor optimale prestaties en esthetiek. Een innovatieve aanpak die bijdraagt aan de duurzaamheid en efficiëntie van het gebouw.

Het project biedt weer een mooie kans om duurzame, gezonde en innovatieve architectuur te combineren met de herontwikkeling van een bestaand kantoorgebouw voor een lage Carbon footprint. We kijken er naar uit om een ontwerp te realiseren dat zowel esthetisch aantrekkelijk is, als volledig geoptimaliseerd op natuurlijke principes van bezonning.

Circulair en natuurinclusief
Architect Ronald van der Meer: “Bij het ontwerpen van het circulaire ABG kantoor streven we naar maximaal hergebruik van materialen en optimaliseren we de herbruikbaarheid van gebouwonderdelen in de toekomst. Met een materialenpaspoort en circulaire ontwerpprincipes verlengen we de levensduur van onderdelen en minimaliseren we afval.”

Het gebouw is natuurinclusief, met een positieve impact op lokale ecosystemen en biodiversiteit. Door het toepassen van biofiele principes en lokale kennis, streven we naar harmonieuze integratie van natuurlijke elementen in het ontwerp en de omgeving, ter bevordering van een symbiotische relatie tussen mens, gebouw en natuur.