hero

Kindcentrum zoekt verbinding

Nieuws/28 August 2023

Het nieuwe Kindcentrum Broekgraaf wordt een belangrijke schakel in de integrale gebiedsontwikkeling rondom nieuwbouwwijk Broekgraaf in Leerdam. Iedereen is hier straks welkom. De school wordt dé spil in het stedenbouwkundig plan Voorzieningencluster Leerdam Sport.

Het nieuwe KC Broekgraaf wordt in de zomer van 2024 in gebruik genomen. Het kindcentrum vormt dan de thuisbasis voor de basisscholen Klim Op (Logos) en De Wilgenhoek (Stichting O2A5) en kinderopvang Dichtbij. Ook wordt er een gymzaal in het gebouw gerealiseerd. Wat het project bijzonder maakt, zijn de 18 appartementen die op het kindcentrum worden gerealiseerd.

Voorzieningencluster
Gonnie van den Dungen is als projectleider vanuit de gemeente Vijfheerenlanden bij de realisatie van het kindcentrum betrokken. “In het kader van de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk Broekgraaf hebben we ervoor gekozen een voorzieningencluster tussen Leerdam-West en Broekgraaf te realiseren. Hier komen een sportcomplex, een gezondheidscentrum, een zorgcomplex, zorgwoningen en een kindcentrum. Zo willen we de verbinding met en tussen de twee wijken stimuleren. Het nieuwe kindcentrum wordt hierbij echt een ontmoetingsplek voor de mensen uit beide wijken.”

Nauw betrokken
Aannemer BM van Houwelingen is hoofdverantwoordelijk voor de bouw van het kindcentrum. Projectleider Derrick Flach is sinds de tenderfase bij het project betrokken: “We hebben het tendertraject begeleid en zijn ook nauw betrokken geweest bij de ontwerpfase. Wij zaten hierbij aan het stuur om alles aan elkaar te koppelen qua architectuur, constructie en installaties. Na de gunning op basis van het voorlopig ontwerp van RoosRos Architecten hebben we een turn key overeenkomst afgesloten met de gemeente. De bouw is inmiddels al flink gevorderd en in juni 2024 wordt het kindcentrum opgeleverd.”
De combinatie van een kindcentrum en appartementen is bijzonder volgens Derrick: “Voor ons is dit het eerste project dat we bouwen met die combinatie. Het schoolgebouw met kinderopvang en de gymzaal is in eigendom van de gemeente, de appartementen ontwikkelen en verkopen wij zelf. Dat vraagt uiteraard om zeer goede geluidsnormen en een splitsing tussen schoolgebouw en appartementen voor wat betreft het beheer. Hiervoor wordt een vereniging van eigenaren opgericht.”

Uitnodigende entree
Arie-Willem de Winter van RoosRos Architecten was met Ard Flipse en Sander Ros verantwoordelijk voor het ontwerp van het kindcentrum. “We hebben het hart van het sportveld, de middenstip, gebruikt als hart van de entree. De voorgevel hebben we iets geknikt om een uitnodigende hoofdingang te realiseren. Hierachter ligt het centrale hart van de school, een grote dubbelhoge ruimte die is gekoppeld aan een aantal leerpleinen. Aan de achterkant van het gebouw is de gymzaal en de kinderopvang gesitueerd. Hier bovenop komen de 18 appartementen van elk circa 90 m2.”

De twee scholen in het kindcentrum heeft RoosRos bewust gelijkwaardig ontworpen, zowel qua ruimte in het gebouw als qua metselwerk. “Aan de ene kant van de centrale hal komt straks de Klim Op en aan de andere kant De Wilgenhoek. We hebben hierbij niet echt een fysieke knip gemaakt tussen de scholen. Het gebouw moet straks als één school worden ervaren.” Ton Bavinck, bestuursmanager bij Stichting Logos, vult aan: “Uiteraard hebben beide scholen een eigen belang, maar we hebben straks ook heel duidelijk een gezamenlijk belang. Iedereen moet zich in het kindcentrum thuis voelen. Er moet plek zijn voor iedereen. We hebben dan ook heel bewust gekozen om rondom de centrale hal diverse ruimtes voor gezamenlijk gebruik te realiseren. Hier komen bijvoorbeeld een kooklokaal en een toneel/muzieklokaal. Ook de BSO kan hier na schooltijd gebruik van maken.”

Groeiruimte
“De gemeente heeft goed geanticipeerd op de leerlingprognose voor de komende jaren”, vertelt Ton, “dat is altijd lastig in een nieuwbouwwijk. De gemeente heeft ervoor gekozen om voor de top van de prognose te gaan. Daardoor hebben we de ruimte om de piek in die prognose op te vangen. Als de leerlingenaantallen over een aantal jaren dalen kunnen eventueel enkele lokalen op de bovenste verdieping worden omgebouwd tot appartementen. Zo is er echt een stuk flexibiliteit in het gebouw gerealiseerd.”

Groen schoolplein
Rondom het kindcentrum wordt een groen schoolplein aangelegd met een natuurlijke uitstraling en zo veel mogelijk natuurlijke speelelementen. Ook dit schoolplein heeft een duidelijke buurtfunctie. Arie-Willem: “Het buitenterrein is ontworpen door Imoss. Dit bureau ontwikkelt de inrichting van de buitenruimte van de hele buurt en ze hebben hierin het schoolterrein van KC Broekgraaf integraal meegenomen.” Gonnie: “Het schoolplein wordt echt een speelplek voor de hele buurt met een verbindende functie. Het wordt zo veel mogelijk openbaar en groter dan een normaal schoolplein. Een prachtige groene plek in de nieuwe wijk.”

Tekst Ivo van der Hoeven