hero

Kerk Hoog Dalem: iconisch groen gebouw

Nieuws/30 January 2023

Onlangs is in Gorinchem de kerk Hoog Dalem opgeleverd, een project dat RoosRos Architecten in nauwe samenwerking met bouwteampartner Burgland Bouw heeft gerealiseerd in opdracht van de plaatselijke PKN-gemeente. Met de werkvoorbereider van Burgland en de projectmanager en projectarchitect van RoosRos kijken we terug op de afgelopen periode. ‘We zijn alle drie trots op hoe we met een beperkt budget een hoogwaardige, unieke en iconische buurtkerk hebben kunnen realiseren.’

Vanaf begin meedenken
Projectarchitecten Henk de Gelder en Anneloes Kattemölle ontwierpen de nieuwe kerk. Het moest een modern en multifunctioneel buurtgebouw worden dat transparant, licht en zeer uitnodigend is voor iedereen, gelovig of niet-gelovig. Arie Huigen, werkvoorbereider bij Burgland Bouw, vertelt: ‘Het was een bouwteamopdracht, dus al vanaf het begin van het creatieve proces van Henk en Anneloes zaten wij als aannemer aan tafel. We hebben zo vanaf het allereerste begin mee kunnen denken over bouwmethoden, planning, bezuinigingen en efficiency.’

Meer kwaliteit
Het concept van de kerk leende zich ervoor in korte tijd te bouwen. Binnen een half jaar moest de bouw voltooid worden. Er was ook een relatief korte voorbereidingstijd. Huigen: ‘Er gingen veel tekeningen over en weer en er moesten veel keuzes gemaakt worden. Maar samenwerken met RoosRos betekent korte lijnen, snelle communicatie en veel oplossingsgerichtheid, waardoor je heel snel tot goede resultaten komt. Ik zou willen dat elke samenwerking zo ging. Dit soort partnerschap levert de opdrachtgever onderaan de streep namelijk aantoonbaar meer kwaliteit op voor hetzelfde budget.’ Arie-Willem de Winter, projectmanager bij RoosRos, bevestigt dit: ‘Tijdens het ontwikkelproces kwam het budget steeds meer onder druk te staan, omdat de prijzen van grondstoffen snel stegen. Burgland Bouw heeft continu meegedacht hoe we toch binnen budget alle plannen konden realiseren. Daar verdienen ze een dikke pluim voor.’

Gezond en toekomstgericht
In november 2021 is de bouw begonnen en medio 2022 is de kerk binnen planning en budget opgeleverd. Het gezonde en toekomstgerichte gebouw is op een natuurlijke manier ingebed in de omgeving, heeft een groen dak en zorgt dankzij waterretentie en de toepassing van groen voor vermindering van hittestress in de nieuwe woonwijk. Mede dankzij 30 zonnepanelen, een warmtepomp en driedubbel glas is het gebouw zo goed als energieneutraal. Bovendien is het, in ieder geval in de ogen van alle betrokkenen, een aantrekkelijk, iconisch en uitnodigend gebouw geworden.

Mooi compliment
Projectarchitect Henk de Gelder: ‘Vooraf waren de welstandscommissie en de stedenbouwkundigen heel blij met het plan, maar uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat de opdrachtgever tevreden is. En dat is dubbel en dwars het geval: die is heel blij en trots. Inmiddels heeft zich ook al een tweede kerkelijke gemeente aangesloten die diensten gaat verzorgen in de moderne en uitnodigende nieuwe kerk. Een mooier compliment kunnen we niet krijgen, toch?’

Fotografie eerste drie foto's: Burgland Bouw
Fotografie overige foto's: Luc Buthker