hero

Een (h)echte RoosRos familie!

Verhalen/10 May 2024

In ons feestelijke jubileummagazine nemen architect partners en directieleden ons mee in het hart van RoosRos Architecten door middel van een persoonlijke blog. In deze blog schrijft Sander Ros over het familiegevoel binnen het RoosRos-team, nieuwe rollen binnen de architectuur en het belang van respectvol rentmeesterschap.

Onze 70ste verjaardag is een mooi moment om eens stil te staan bij wat we mogen hebben met elkaar. En dan overvalt me een gevoel van dankbaarheid en trots. Ik vind het fantastisch hoe we samen, als RoosRos-team, bezig zijn met ons vak. Een mooi en veelzijdig vak, dat aan grote veranderingen onderhevig is. Ik zie de afgelopen jaren een enorme verbreding. We maken niet alleen een mooi gebouw, maar denken ook na over bijvoorbeeld de impact op het milieu, de toekomst van gebouwen en het klimaat. Ons vak bestaat inmiddels uit techniek, psychologie, creativiteit, sociologie, futurologie, IT en nog heel veel meer.

Wat dacht je van de arch-i-oloog; een architect die bestaande materialen en reststromen gebruikt als basis voor nieuwe gebouwen. Of de arch-i-forester; bezig met klimaatadaptief en groen bouwen en zo bijdragen aan een biodiverse omgeving. Of de archi-i-energy; vormgevers van energieleverende gebouwen. De arch-i-tee combineert architectuur en ICT en zet artificial intelligence in om te komen tot slimme oplossingen.

Nieuwe rollen waartoe we ons moeten verhouden. Nieuwe strategieën die we volop testen in mooie pilot-projecten. Een nieuwe werkelijkheid die we in ons strategisch plan RoosRos2030 verder gaan vormgeven.

Wat echter zal blijven is onze diepste drive: Respectvol Rentmeesterschap. Ofwel goed doen voor generaties na ons, door het ontwikkelen van een gezonde en toekomstgerichte leefomgeving. Ik verheug me er op om daar met onze collega’s èn met onze partners uit ons netwerk aan te bouwen.

We zijn in mijn ogen een dubbel familiebedrijf: we zijn niet alleen de familie Ros, maar ook echt een RoosRos-familie. Ik hoop dat we vanuit dit ‘wij-gevoel’ verder mogen bouwen aan een duurzame toekomst voor de volgende generatie.

Sander Ros