hero

De kracht van samenwerking

Verhalen/14 April 2023

De kracht van samenwerking in ontwerpen en bouwen: slim en mooi tegelijk. Zet een aannemer en een architect samen aan tafel, en je hebt genoeg aanknopingspunten voor een spannend gesprek. Op het eerste oog zou je misschien denken dat de perspectieven nogal uiteen kunnen lopen, maar De Vries en Verburg en RoosRos Architecten laten zien dat die verschillen juist tot hogere kwaliteit leiden voor de opdrachtgever.

Evert Hogendoorn (41) en Jaap Orgers (47) werken al twintig jaar samen. Beiden komen ze uit de polder. Ze zijn doorgegroeid naar directiefuncties, maar begonnen op de werkvloer. Evert is nu technisch directeur van De Vries en Verburg. Jaap is directeur/teamleider bij RoosRos Architecten.

‘Als twintigers werkten Evert en ik samen aan de nieuwbouw voor het Hoornbeeck College, een reformatorische school in Amersfoort. Een complex project, want de school bleef tijdens de bouw gewoon in bedrijf’, herinnert Jaap zich. ‘Ambitieus waren we allebei’, lacht Evert. ‘Het ging er in de bouwfase niet altijd gemakkelijk aan toe. Over meerwerk voerden we stevige gesprekken, maar altijd met respect. We hebben elkaar toen goed leren kennen en waarderen.’

De mouwen opstropen
Waarom mixen de bloedgroepen van De Vries en Verburg en RoosRos zo goed? ‘We staan allebei voor rentmeesterschap’, legt Jaap uit. ‘In die respectvolle grondhouding vinden we elkaar en hebben we begrip voor elkaars situatie.’ Evert valt hem bij. 'Het zit ‘m in arbeidsethos. Planning is planning en afspraak is afspraak. Als het nodig is om een tandje bij te zetten, dan doen we dat.’ Jaap herkent dit. ‘Vanuit RoosRos kennen wij De Vries en Verburg als een voortvarende aannemer. Dat past compleet bij de Stolwijkse mentaliteit: De mouwen opstropen en gaan!’

Vraag achter de vraag
Jaap vertelt dat het voor RoosRos belangrijk is om de vraag achter de vraag te verwoorden. Een opdrachtgever wenst bijvoorbeeld een bepaald kleurgebruik in het ontwerp, vanwege een uitspraak van de welstandscommissie. Of de opdracht-gever geeft mee dat er een houten gevel moet komen.

Evert heeft waardering voor de wijze waarop een RoosRos-architect de keuzes toelicht in een gezamenlijke kick-off. Dit geeft waardevolle achtergrondinformatie over het ontstaan van het beoogde plaatje. Samen zoeken de twee bedrijven naar de beste manier om het ontwerp binnen financiële kaders te realiseren, met behoud van de architectonische visie.

Fan van ons werk
Dat zoeken naar optimalisatie is een spel dat RoosRos en De Vries en Verburg goed samen spelen. Het is de combinatie van slim en mooi. De kracht van samenwerking is dat alles bespreekbaar blijft. ‘Uiteindelijk doen we dit voor een tevreden opdrachtgever’, zegt Jaap. Evert valt hem bij. ‘Ons gezamenlijke doel is fans creëren van ons werk', zegt hij. ‘Daarmee bedoelen we dat de opdrachtgever een 9 wil geven.’ Jaap: ‘Dat bereiken we door de bundeling van onze missie en visie. Dezelfde drive voor kwaliteit geeft verbondenheid en meerwaarde.’

Persoonlijk contact
Hoe kijken de heren naar de toekomst? Evert: ‘Ten opzichte van twintig jaar geleden is het personeelsbestand van onze beide bedrijven nu verdubbeld. Wij kennen elkaar vanuit de werkvloer, maar niet iedereen heeft die relatie.’ Jaap is het met hem eens. ‘Voordat je gaat samenwerken, is het belangrijk om even te proeven en ruiken. Daarom maken we tijd vrij voor persoonlijk contact tussen onze nieuwe medewerkers.'