hero

Bouwupdate Beroepscampus Middelharnis

Nieuws/17 September 2020

De contouren  van de beroepscampus te Middelharnis worden steeds duidelijker. De buitenschil van de Beroepscampus is nagenoeg gereed en de afbouw is volop aan de gang. Naar verwachting is de campus aan het einde van 2020 afgerond.

‘Het uitganspunt van dit project was dat er een structuur ontworpen moest worden die zowel kan groeien als krimpen. Verder is RoosRos ook voorstander van hergebruik van het bestaande.‘  aldus Projectarchitect Henk de Gelder.

“Door te werken met een lagenstructuur krijgt het gebouw een flexibel karakter. In dit onderwijsproject is sprake van meerdere lagen: het permanente skelet en de gevels; de semipermanente binnenwanden, plafonds, installaties en interieurcomponenten; en de inrichting van het gebouw. Lagen die los van elkaar zijn zijn bedacht en samen een functioneel en duurzaam onderwijsgebouw vormen. Niet alleen in materiaalkeuze, maar zeker ook in detaillering van de aansluitingen. Een gebouwstructuur en benaderingswijze die aanpasbaar en toekomstgericht is. Kortom een ge(s)laagd concept.” aldus de Gelder.

De begane grond bestaat uit het praktijkgedeelte van de opleidingen. Daarboven bevinden zich de verdiepingen met de onderwijsruimtes. Het midden is echt het hart van de beroepscampus. Het centrale middengebied met verspringende vloeren en mooie daklichten biedt een prachtig decor voor een bruisende plek van ontmoeting. Doorkijkjes, variëren met open en gesloten vlakken en een prachtige lichtinval zorgen voor mooi spel van licht en beleving.

Iedere ruimte is zo ontworpen dat er op een later tijdstip eenvoudig wijzigingen kunnen worden doorgevoerd. Wellicht krijgt het pand over een aantal jaren een nieuwe functie zoals bijvoorbeeld een wooncomplex. Door de gekozen bouwstructuur is dit goed te realiseren. RoosRos is er van overtuigd dat gebouwen niet alleen gezond, maar ook toekomstgericht moeten zijn.

Fotografie: Lucas van der Wee