hero

100 jaar ervaring

Verhalen/11 October 2021

RoosRos staat voor Respectvol Rentmeesterschap. We voelen ons verantwoordelijk voor een leef-, woon- en werkomgeving die bijdraagt aan het geluk en welbevinden van mensen. Niet alleen vandaag, maar ook morgen. Voor huidige én toekomstige generaties. Wij dragen hieraan bij door toekomstgerichte en gezonde gebouwen te ontwerpen, waarbij we innovatie als middel gebruiken om onze RR2025 visie waar te maken.

Als kapiteins van het RoosRos schip staat het directieteam aan het roer bij het waarmaken van deze visie. Dertien jaar geleden zetten zij de koers van Mart Ros voort. Wat begon als een jong en ambitieus team, heeft inmiddels 100 jaar ervaring. Het team dat destijds het roer overnam bestond uit Anja Nobel, Dick van Vliet, Henri Zwerus, Jaap Orgers en Sander Ros. Na een aantal jaar besloot Dick voor zichzelf te beginnen als bouwmanager; Bertold van Burg trad in 2019 toe tot het directieteam. De huidige directie heeft bij elkaar opgeteld 100 jaar ervaring als ontwerper, architect, tekenaar, bouwmanager, officemanager, directielid, visiebewaker én als ‘vuilnisman’ van de toekomst. Het directieteam blikt terug op een aantal bijzondere momenten van de afgelopen jaren en geeft hun visie op de toekomst.

Van verleden…

Terugblikkend op de meest bijzondere momenten van de afgelopen jaren, komen er veel gebeurtenissen voorbij. Een aantal blijft voor altijd hangen. Zo denkt Anja meteen aan het jubileumfeest voor haar vader Mart: “Het was de eerste sessie waar wij als nieuw directieteam de lead namen. Het was een markering van het moment dat de oude generatie het bedrijf, met vertrouwen, overgaf aan de nieuwe generatie.”

Van de goede tijden geniet je, maar van de slechte tijden leer je. Dat is gebleken toen de financiële crisis in 2009 uitbrak en het huidige directieteam net aan het roer stond. Een lastige tijd waarbij het directieteam altijd voor ogen heeft gehouden om het beste te willen doen voor de opdrachtgevers en de medewerkers. Sander blikt terug op deze leerzame ervaring: “Kenmerkend voor ons bedrijf is het lange termijn denken. We denken meer na over morgen dan over vandaag. Vanuit deze visie zijn we blijven werken tijdens deze crisis en hebben we ons er gezamenlijk doorheen geslagen.” Henri: “Wij zijn als directieteam enorm gegroeid de afgelopen jaren. We zetten elkaar in onze kracht. Zoals Sander aangeeft, kijken we altijd naar de toekomst. Niet alleen wat betreft faciliteiten of ons kantoorpand, maar we vinden het juist ook belangrijk dat onze medewerkers zich blijven ontwikkelen.”

Bertold en Jaap denken terug aan een recenter moment. De uitbraak van de coronapandemie was een plotselinge en grote verandering. Jaap denkt nog vaak terug aan de bruisende omgeving waarin de ruim zestig medewerkers werkten: “Van de een op de andere dag werd de kantoortuin ingewisseld voor thuiswerkplekken. De positieve manier waarop iedereen met deze situatie is omgegaan is heel bijzonder.” Bertold: “Het was mooi om te zien dat ons team ook op afstand hun verantwoordelijkheid pakt en dat zodoende de werkzaamheden soepel en op een goede manier doorgingen. Daar mogen we met elkaar trots op zijn.”

Naar heden…..

Vooruitkijkend ziet het Anja veel groeimogelijkheden, waarbij de mens centraal staat: “We willen het beste doen voor de mensen om ons heen en onze omgeving, waarbij we een werkomgeving creëren waarin mensen in hun kracht staat en mensen kunnen zijn wie ze willen zijn.” Daarbij is het van belang dat medewerkers de ruimte krijgen om zichzelf persoonlijk te kunnen ontwikkelen. “Mensen in hun kracht zetten zodat mensen kunnen excelleren in de taken die zij hebben, daar zet ik mij graag voor in. RoosRos is en moet een omgeving blijven waarbij er veel ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling, groei en plezier” aldus Jaap.

Naast persoonlijke ontwikkeling staat ook de passie voor en plezier in het vak hoog in het vaandel. Medewerkers die met plezier werken is wat het directieteam wil vasthouden. Naast de medewerkers en het bedrijf is het volgens Bertold ook van belang om ook de dienstverlening te blijven professionaliseren: “Het constant blijven ontwikkelen van onze dienstverlening lukt alleen met behulp van onze medewerkers. Het is daarbij onze verantwoordelijkheid dat bij onze medewerkers de passie en het plezier voor het vak bovenaan staan.”

Naar toekomst…..

Met de visie voor 2025 in het achterhoofd blijft RoosRos zich ontwikkelen op het gebied van toekomstgericht en gezond ontwerpen. Een opkomende ontwikkeling, passend bij deze visie, is het circulair bouwen. “We noemen onszelf wel eens de vuilnisman van de toekomst. We zetten afval in als grondstof en hergebruiken bestaande materialen in nieuwe ontwerpen. Op deze manier willen we in co-creatie met onze opdrachtgevers betekenis blijven geven aan wat we ontwerpen en hoe we bijdragen aan een betere wereld” aldus Sander.

Het is belangrijk om te beseffen wat de morele aspecten van ons vak zijn en welke verantwoordelijkheid RoosRos hierin draagt vindt Henri. “Veel krijgen we al mee vanuit de wet- en regelgeving en het andere deel leer je door de jaren heen. Het blijven focussen op de vraag hoe wij onze morele verantwoordelijkheid invulling kunnen geven, is en blijft een belangrijke waarde voor de toekomst. Circulair en gezond bouwen is daarbij een mooie referentie die deze morele verantwoordelijkheid concreet invult”.