Respectvol Rentmeesterschap

Voor vandaag én morgen.

RoosRos staat voor Respectvol Rentmeesterschap. We voelen ons verantwoordelijk voor een leef-, woon- en werkomgeving die bijdraagt aan het welbevinden en geluk van mensen. Niet alleen vandaag maar ook morgen, voor huidige én toekomstige generaties.

Niet voor niets werken we vanuit de missie ‘respectvol rentmeesterschap’. We voelen de inspanningsverplichting om de wereld zo goed mogelijk te onderhouden en na te laten.

Onze missie is vertaald in een visie: gezond én toekomstgericht ontwerpen.

Verder praten over onze visie? We gaan graag met u in gesprek. Neem contact met ons op.

WIJ GAAN CIRCULAIR
RoosRos heeft het ‘Manifest Circulaire Architectuur’ van de BNA ondertekend. Daarin worden een vijftal basale ontwerpprincipes toegelicht die bijdragen aan een circulaire economie. We nemen de uitdaging aan bij te dragen aan de ambitie om in 2050 een circulaire gebouwde omgeving te hebben in Nederland.