Landschap en stedenbouw

Als landschapsarchitecten ontwikkelen we verrassende oplossingen voor de inrichting en aankleding van een landschap, wijk of stadscentrum, maar ook bijvoorbeeld een landgoed.

We vertrekken vanuit de geschiedenis, de context en de bestaande randvoorwaarden, zoals bebouwing en groen. Vervolgens kijken we naar de overige voorwaarden: niet alleen volgens de inzichten tot op heden, maar ook vooruitlopend op mogelijke nieuwe ontwikkelingen.

Zo ontstaat een toekomstbestendig plan met een passend ontwerp, waarin we actuele behoeften combineren met een langetermijnvisie en duurzaamheid. Op die manier scheppen we ruimtelijke kaders die niet alleen krachtig zijn, maar ook nog maximale vrijheid bieden.