Bouwbegeleiding

RoosRos kan u volledig ontzorgen. We begeleiden het bouwproces van initiatief en ontwerp tot en met oplevering en exploitatie.

Daarbij sturen we voortdurend op de succesfactoren Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit (volgens de GOTIK-methode). Een project is volgens ons echter pas geslaagd als ook rekening wordt gehouden met de E van Emotie. Vandaar dat wij liever spreken van GOTIEK.

Centraal in het proces staat bij ons samen bouwen, waarbij wij verantwoordelijk zijn voor een procesmatige aanpak en een professionele uitvoering. Wilt u dat we ook de bouwpartners selecteren, toezicht houden en de oplevering en nazorg op ons nemen? Geen enkel probleem.